Close

Postal


H.M.Padu S.O

H.M.Padu Pincode: 523227

Phone : 08402-271222


Inkollu S.O

inkollu Pincode: 523167

Phone : 08594-232444


J.Pangulur S.O

J.Pangulur pincode : 523214


Kamepalli S.O

Kamepalli pincode : 523271

Phone : 08598-231434


Kandukur H.O

Kandukur pincode : 523105

Phone : 08598-222797


Kanigiri H.O

Kanigiri pincode : 523230

Phone : 08402-274122


Komarole S.O

Komarole pincode :523373

Phone : 08405-248022


Kondepi S.O

Kondepi pincode : 523270

Phone : 08598-225040


Linga Samudram S.O

Linga Samudram pincode : 523114

Phone : 08402-274122


Maddipadu S.O

Maddipadu pincode : 523211

Phone : 08592-244441